Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

Powiatowy Ośrodek
Doradztwa Metodycznego

Placówka
doskonalenia nauczycieli

Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna

placówka udzielająca pomocy
psychologiczno - pedagogicznej

Biblioteka
pedagogiczna

gromadzi, opracowuje i udostępnia
zbiory biblioteczne